Fotboll är en av de populäraste sporterna i Sverige jämte innebandy. Fotboll bidrar till mycket glädje, sammanhållning, träning och motion. Dock finns det vissa baksidor med sporten, speciellt för de som spelar professionellt. Men även de som spelar mycket kan få problem. Klicka dig vidare här för att ta reda på mer.

Fotbollens baksidor

Det finns vissa skador som är särskilt vanliga bland fotbollsspelare. Det är knäskador, ljumskskador och höftskador och nackskador som är vanligast. Även underbensbrott samt hjärnskakningar är vanligt på professionell nivå. Dock finns även fördelarna att fotboll leder till minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Andra mindre bra sidor i ungdomsklubbarna kan vara att klubbarna börjar toppa lagen i matcherna alltför tidigt, vilket kan bidra till minskad spellust. Även pennalistiska föreningar förekommer.

Forskning om skador

Det finns forskning och bevis på att professionella spelare som har drabbats av hjärnskador såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Skadorna har uppkommit på grund av att de upprepat har nickat hårda läderbollar. Därmed har de ådragit sig neurologiska skador på hjärnan. En undersökning gjord på Glasgows universitet av professionella fotbollsspelare aktiva mellan 1900 och 1976 visade att dessa löper 4 gånger högre risk att utveckla Alzheimers jämfört med kontrollgruppen och 2,15 gånger högre risk att få Parkinsons.